Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti
Jūs esate čia: Naujienos
Spausdinti
  Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla  
Jaunieji žurnalistai atliko žurnalistinį tyrimą, skirtą Tarptautinės mokytojų dienos progai.
Apklausėme 1-12 klasių mokinius, kuriems uždavėme klausimus:

1.Kokią gėlę įteiktum Tarptautinės mokytojų dienos proga savo mokytojams?
2. Kodėl myli savo mokytoją? (1-2 klasių mokiniams).
3. Įvardink geriausias mokytojo savybes.
4. Kokį įsivaizduoji savo svajonių mokytoją?
5. Ko norėtum palinkėti savo mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga?

Skelbiame mokinių nuomonę, pamąstymus, mintis ir linkėjimus Mokytojams.

1 klasės mokinių atsakymai:

1.Kokią gėlę įteiktum Tarptautinės mokytojų dienos proga savo mokytojams?
Rožę (26), tulpę (7), narcizų (4).

2. Kodėl myli savo mokytoją?
Pirmokai myli savo mokytoją, nes Ji labai gera, graži, leidžia žaisti, švelni, veda įdomias pamokas.

3. Ko norėtum palinkėti savo mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga?
Pirmokai linki savo mokytojoms sėkmės, sveikatos, gero gyvenimo, laimės, kad nesirgtų, kad turėtų daug draugų, gerai gyventų, turėtų didelį namą, daug pinigų, daug gražių drabužių, jaustųsi gerai.

2 klasės mokinių atsakymai:
1.Kokią gėlę įteiktum Tarptautinės mokytojų dienos proga savo mokytojams?
Rožę (15), kardelį (4).

2. Kodėl myli savo mokytoją?
Antrokai myli savo mokytoją, nes Ji labai gera kaip mama, graži, maloni, švelni, moko įvairių dalykų.

3. Ko norėtum palinkėti savo mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga?
Antrokai linki savo mokytojoms laimės, sveikatos, džiaugsmo, pinigų, kad turėtų daug gerų mokinių, kad vaikai klausytų, kad Mokytojų dieną gautų daug gėlių.

3 klasės mokinių atsakymai:
1.Kokią gėlę įteiktum Tarptautinės mokytojų dienos proga savo mokytojams? Rožę (13), tulpę (2).

2. Įvardink geriausias mokytojo savybes.
Geras, švelnus, nuoširdus, gražus, meilus, malonus, puikus, linksmas, protingas, kultūringas.

3. Kokį įsivaizduoji savo svajonių mokytoją?
Gerą, protingą, švelnų, nuoširdų, nepiktą, laimingą, gražų.

4. Ko norėtum palinkėti savo mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga?
Trečiokai linki savo mokytojams, kad mokytų labai gerai, kad būtų labai geri, kad niekada nesirgtų, kad visi mokiniai klausytų, kad gyventų smagiai, kad išsipildytų visos svajonės, kad labai nepyktų ant vaikų, o taip pat linki laimės, sveikatos, gerumo, sėkmės, džiaugsmo.

4 klasės mokinių atsakymai:
1.Kokią gėlę įteiktum Tarptautinės mokytojų dienos proga savo mokytojams?
Rožę (13), puokštes (3), kardelių (2), gvazdikų, pinavijų (2), narcizų, tulpių (2)

2. Įvardink geriausias mokytojo savybes.
Geras, gerai moko, nuoširdus, malonus, rūpestingas, linksmas, geros širdies, nepiktas, nerašo blogų pažymių, teisingas, negriežtas, išklausantis, gerai išmoko, nenuobodus, gražus, padedantis, pamokantis, daug žinantis, mokantis pasakoti, labai sumanus, mielas.

3. Kokį įsivaizduoji savo svajonių mokytoją?
Gerą, protingą, švelnų, nuoširdų, nepiktą, laimingą, gražų.

4. Ko norėtum palinkėti savo mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga?
Ketvirtokai savo mokytojams linki laimės, gerų metų, džiaugsmo, sveikatos, pinigų, gero gyvenimo, daug gerų mokinių, kad ilgai dar mokytų vaikus, ilgai išliktų tokie geri, kad nesipyktų.

5 klasės mokinių atsakymai:
1. Kokią gėlę įteiktum Tarptautinės mokytojų dienos proga savo mokytojams?
Penktokai mokytojams įteiktų kardelį (4), didelę saulėgrąžą, rožę (8), gvazdikų, jazminą arba penkias tulpes, tulpę (3).

2. Įvardink geriausias mokytojo savybes.
Geras, nuoširdus, mielas, malonus, viską mokantis, protingas, linksmas, padedantis mokytis, gerai išaiškinantis užduotis, griežtas, teisingas, mėgstantis keliauti, išklausantis, išradingas, užjaučiantis, draugiškas.

3. Kokį įsivaizduoji savo svajonių mokytoją?
Gerą, kad gerai pats viską mokėtų ir mokiniams išaiškintų; kad mokiniai pasiektų labai daug mokytojo dėka; kad dirbtų su mumis rimtai ir kreiptų dėmesį į namų darbus; protingą, norintį išmokyti vaiką; griežtą, bet teisingą, įsivaizduoju, kad mokytojas su akiniais yra protingas; kad būtų malonus ir nuoširdus, supratingas; kad būtų draugiški, kokie yra dabar.

4. Ko norėtum palinkėti savo mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga?

Penktokai linki savo mokytojams laimės, džiaugsmo, kad užtektų ištvermės; kad gerai išmokytų vaikus; stiprybės, gerų mokinių; kad išliktų visus metus tokie, kokie yra dabar; išmokti dar geriau mokyti vaikus; laimės, pinigų ir visko, ko širdis geidžia; būti sveikiems ir įgyvendinti savo svajones; daug meilės ir kad mokiniai Jūsų klausytų.

6 klasės mokinių atsakymai:
1. Kokią gėlę įteiktum Tarptautinės mokytojų dienos proga savo mokytojams?
Šeštokai mokytojams įteiktų kardelį (2), rožę (12), gvazdikų, tulpę (6), rožių puokštę, visiems mokytojams įteikčiau po rožę.

2 . Įvardink geriausias mokytojo savybes.
Geras, linksmas, gailestingas, kantrus, užjaučiantis, supratingas, protingas, truputį griežtas, gerai išaiškinantis pamoką, norintis išmokyti, kad neužduotų daug namų darbų , iš karto nešauktų, kai ko nors nepadarei, paaiškintų, jei ko nors nesupranti.

3. Kokį įsivaizduoji savo svajonių mokytoją?
Didžioji dalis šeštokų svajoja apie tokį mokytoją, kuris neužduotų namų darbų ir paleistų iš pamokų. Kiti savo svajonių mokytoją įsivaizduoja teisingą, gerą, o kai reikia – piktą, kantrų, linksmą, stiprios valios, tvarkingą, laimingą ir patenkintą savo darbu.

4. Ko norėtum palinkėti savo mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga?
Šeštokai linki laimės, džiaugsmo, meilės, kad sektųsi darbe, kantrybės, ištvermės, sveikatos, sveikatos ir dar kartą sveikatos; kad turėtų daug gerų mokinių; kad visi mokiniai būtų geri ir mokytojai visada būtų laimingi.

7 klasės mokinių atsakymai:
1. Kokią gėlę įteiktum Tarptautinės mokytojų dienos proga savo mokytojams?
Rožę (17), tulpę (5), jazminą, leliją, jurginą ir gerberą. 2 . Įvardink geriausias mokytojo savybes.
Malonus, padedantis, kai reikia pagalbos, kartais anksčiau išleidžia iš pamokos, švelnus, sugebantis palaikyti tvarką klasėje, nuoširdus, nestokojantis gerų pažymių, supratingas, geras, protingas, griežtas, tačiau gerai išaiškinantis pamoką ir mielai padedantis savo mokiniams. Septintokai nori, kad mokytojai būtų linksmi, nekeltų balso ir mokiniams būtų kaip antra mama.

3. Kokį įsivaizduoji savo svajonių mokytoją?
Protingą, gerai išmokantį, mielą, gražų, nepiktą, gerą, nuoširdų, griežtą, supratingą, tiesiog nuostabų ir rašantį gerus pažymius bei neužduodantį daug namų darbų.

4. Ko norėtum palinkėti savo mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga?
Ištvermės su septintokais, sveikatos, stiprybės, geros nuotaikos, laimės gyvenime, gerumo, kantrumo, švelnumo, malonių akimirkų su mokiniais ir didelės algos.

8 klasės mokinių atsakymai:
1. Kokią gėlę įteiktum Tarptautinės mokytojų dienos proga savo mokytojams?
Rožių (10) ir gvazdikų (2).

2. Įvardink geriausias mokytojo savybes.
Aštuntokams geriausias mokytojas tas, kuris neužduoda daug namų darbų, organizuoja būrelių veiklą, sudomina savo mokomuoju dalyku bei gerai jį išmano, pajuokauja per pamokas, geba bendrauti su mokiniais, yra mielas, ištvermingas ir kantrus.

3. Kokį įsivaizduoji savo svajonių mokytoją?
Rašantį gerus pažymius, suprantantį vaikus, gerai išaiškinantį pamokas, nuoširdų, nepiktą, besistengiantį gerai išaiškinti temas.

4. Ko norėtum palinkėti savo mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga?
Supratingų mokinių, geros nuotaikos, tobulėjimo, sveikatos, laimės, linksmumo, kantrybės ir šypsenos veide.

9 klasės mokinių atsakymai:
1. Kokią gėlę įteiktum Tarptautinės mokytojų dienos proga savo mokytojams?
Devintokai mokytojams įteiktų ryškiai raudoną rožę (4), rožę, (21), gvazdiką, įvairių gėlių puokštę, gerberą 3.

2. Įvardink geriausias mokytojo savybes.
Atsakingas, supratingas, mokantis gerai paaiškinti pamoką, geras, negriežtas, nerėkiantis, mielai bendraujantis, nuoširdus, linksmas, išklausantis, mokantis sudominti, neužduoda daug namų darbų, atsidavęs darbui.

3. Kokį įsivaizduoji savo svajonių mokytoją?
Devintokų svajonių mokytojas – visada išklausantis, patariantis, gerai išmokantis, supratingas, nuoširdus malonus, mylintis vaikus, atsidavęs darbui, gerai išaiškinantis pamokas, turintis humoro jausmą, kad nelieptų rašyti kontrolinių darbų ir apklausų, visada su šypsena veide, kad neskirstytų vaikų, kuris išaiškintų ne tik dėstomą dalyką, bet ir gyvenimiškas tiesas.

4. Ko norėtum palinkėti savo mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga?
Geros nuotaikos, sėkmės, sveikatos, laimės, stiprybės, gerų nervų, kantrybės, ištvermės, didesnių algų, gerų mokinių, kad išliktų visada tokie, kokie dabar yra, kad džiaugtųsi gyvenimu, laimės asmeniniame gyvenime, išlikti stipriems.

10 klasės mokinių atsakymai:
1. Kokią gėlę įteiktum Tarptautinės mokytojų dienos proga savo mokytojams?
Dešimtokai mokytojams įteiktų rožę, (14), tulpę (4), leliją, saulėgrąžą, bijūną. 2. Įvardink geriausias mokytojo savybes.
Supratingas, mokantis šiuolaikiškai bendrauti su mokinais, geras, draugiškas, kantrus, nepuolantis iš pasalų, šmaikštus, kartais - nuolaidus, rimtas, griežtas (kai reikia), gerai išaiškinantis pamokas, mėgstantis pajuokauti, mokantis sudominti savo dėstomu dalyku, gražus, jaunas.

3. Kokį įsivaizduoji savo svajonių mokytoją?
Dešimtokų svajonių mokytojas – jaunas, supratingas, išmintingas, draugiškas, šviesiais plaukais, geras, nuoširdus, šiuolaikiškas, kuris suprastų mokinius ir jų problemas, suprantantis juokus, „nerealiai“ gražus. Daugelis dešimtokų neturi savo svajonių mokytojo, jie teigia: „Aš nesvajoju apie mokytojus“...

4. Ko norėtum palinkėti savo mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga?

Dešimtokai linki mokytojams kantrybės, ištvermės, supratingumo, geležinių nervų. Geros nuotaikos, sveikatos, gerų atostogų, siekti karjeros viršūnės, kad išliktų visada tokie, kokie dabar yra.

11 klasės mokinių atsakymai:
1. Kokią gėlę įteiktum Tarptautinės mokytojų dienos proga savo mokytojams?
Vienuolika vienuoliktokų įteiktų rožes, dovanotų lelijų (2), gerberą.

2 . Įvardink geriausias mokytojo savybes.
Nuoširdus, pamoką aiškinantis su šypsena, švelnus, rūpestingas, supratingas ir suprantamas, geros nuotaikos, reiklus, mokantis bendrauti, protingas, kantrus, sumanus, teisingas, geras, draugiškas, griežtas, bet teisingas, gerai išmanantis savo mokomąjį dalyką ir atsidavęs savo darbui.

3. Kokį įsivaizduoji savo svajonių mokytoją?
Gerą žmogų ir savo srities specialistą, kartais pašmaikštaujantį, suvaldantį klasę, tolerantišką, šiuolaikišką ir įdomų, tačiau vienuoliktokai pabrėžia, kad tobulų žmonių nebūna.

4. Ko norėtum palinkėti savo mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga?
Išlikite ramūs, nepasiduokite, kai mokiniai neklauso, būkite geros nuotaikos, turėkite kantrybės, gerumo, ryžto, ištvermės ir būkite sveiki.

12 klasės mokinių atsakymai:

1. Kokią gėlę įteiktum Tarptautinės mokytojų dienos proga savo mokytojams?
Rožę (10), gvazdiką (3), tulpę, orchidėją, gerberą.

2. Įvardink geriausias mokytojo savybes.
Sugebantis gerai dirbti savo darbą ir išmokyti savo dalyko, mokantis suprasti mokinį kiekvienoje situacijoje, mokantis pajuokauti, įdomus, sugebantis sudominti, geranoriškas, iškalbingas, supratingas, teisingai vertinantis, reiklus, draugiškas, tolerantiškas, nuoširdus, griežtas, mylintis vaikus.

3. Kokį įsivaizduoji savo svajonių mokytoją?
Geras, nuoširdus, supratingas, puikiai išmanantis ir gerai atliekantis savo darbą, linksmas, draugiškai bendraujantis su mokinais, turintis humoro jausmą, objektyvus, jaunatviškas.

4. Ko norėtum palinkėti savo mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga?
Būti kūrybingais, mylimais ir gerbiamais, mylėti savo mokinius, kantrybės, santarvės su mokiniais, puikios nuotaikos kiekvieną dieną, vidinės stiprybės, sveikatos.
« Atgal   Į viršų
  Susisiekite  
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt
  Kviečiame dalyvauti  
  Prisijungimas  
    Jūsų slaptažodis:
  Kalba  
  Kalendorius  
Kovas 2017
P A T K P Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31