Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti
Jūs esate čia: Struktūra ir kontaktai Darbuotojai
Spausdinti
  Darbuotojai  

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2016 -2017  m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Užimamos pareigos, dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas, baigtos mokymo įstaigos pavadinimas

1.

Alonderienė Loreta

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokytoja matematika

II vadybinė kategorija

matematikos vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

2.

Baltmiškienė  Janina

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

3.

Baltmiškytė Raimonda

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

4,

Banienė Ingrida

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

5.

Bastienė Ada

Mokytoja

dailė,

technologijos

dailės ir technologijų vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

6.

Bernienė Loreta

Mokytoja

matematika

matematikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

7.

Bruzdeilinienė Aldona

Mokytoja

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

8.

Bučkienė Marija

Mokytoja

etika

etikos vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

9.

Bušeckas Arvydas

Mokytojas

kūno kultūra

kūno kultūros mokytojas metodininkas

Aukštasis

LV Kūno kultūros institutas

10.

Butavičienė Nijolė

Mokytoja

prancūzų kalba, žmogaus sauga

prancūzų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V.Kapsuko universitetas

11.

Butrimaitė Esmiralda

Mokytoja

rusų kalba, geografija

rusų kalbos vyr. mokytoja

geografijos  vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

12.

Černeckienė Stasė

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

13.

Daniuk Eugenija

Mokytoja

rusų kalba

rusų kalbos mokytoja ekspertė

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

14.

Genčiuvienė Eglė

Logopedė

vyr. logopedė

Aukštasis

Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas

15.

Gindulis Julius

Direktorius

 

Mokytojas

istorija

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

istorijos vyr. mokytojas

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

16.

Gindulis Robertas

Mokytojas

itorija

istorijos vyr. mokytojas

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

17.

Gurauskienė Monika

Mokytoja

priadinis ugdymas

priadinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

18.

Jurgutienė Alberta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių  pedagoginis institutas

19.

Jurgutienė Irena

Klasės vadovė

rusų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

20.

Jurkienė Elvyra

Mokytoja

matematika

matematikos  mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

21.

Kauliuvienė

Veronika

Mokytoja

gamta ir žmogus, biologija

biologijos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

22.

Kiškienė Jūratė

Mokytoja

šokis

šokio vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

23.

Ketlerienė Aldona

Mokytoja

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

24.

Kniukštienė Janina

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

25.

Krasauskienė Neringa

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių universitetas

26.

Kruševičiūtė Aldona

Mokytoja

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

27.

Liekytė Rima

Mokytoja

istorija

vyresnioji istorijos mokytoja

Aukštasis

Vilniaus universitetas

28.

Lingys Juozas

Mokytojas

technologijos

technologijų mokytojas metodininkas

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

29.

Lukauskienė Jūratė

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

30.

Lupeikienė Vilija

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

31.

Malakauskienė

Daiva

Spec. pedagogė

specialioji pedagogė metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

32.

Marijošienė Raimonda

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

33.

Martusevičienė Sotera

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

34.

Merkienė Aurelija

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

35.

Meškauskienė Janina

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

36.

Meškauskienė Nijolė

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

37.

Mickuvienė Janina

Spec. pedagogė

vyr. spec. pedagogė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

38.

Narmontienė Virginija

Mokytoja

ekonomika, tikyba

ekonomikos ir tikybos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

Lietuvos Katechetikos centro aukštesnioji katechetų mokykla

39.

Navasaitienė Irena

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

40.

Petrauskas Gediminas

Mokytojas

kūno kultūra

kūno kultūros mokytojas metodininkas

Aukštasis

LV Kūno kultūros institutas

41.

Petrauskienė Violeta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių  K.Preikšo pedagoginis institutas

42.

Petrulienė Aldona

Mokytoja

rusų kalba

rusų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių  K.Preikšo pedagoginis institutas

43.

Pocevičienė Kristina

Mokytoja

technologijos

technologijų mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

44.

Pukelytė- Retkienė Rita

Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorė

muzikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Lietuvos muzikos akademija

45.

Raciuvienė Aiva

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

46.

Račinskienė Jūratė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

mokytoja

lietuvių kalba

 

 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Lietuvos konservatorija

47.

Razma Mindaugas

Mokytojas

informacinės technologijos

 

informacinių technologijų vyr. mokytojas

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

 

.48.

Sakutienė Asta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

49.

Stančienė Rita

Socialinė pedagogė

vyresnioji socialinė pedagogė

 

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

50.

Šaltmerienė Marija

Mokytoja

technologijos

technologijų mokytoja ekspertė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

51.

Šiaudvytis Albinas

Mokytojas

tikyba

tikybos mokytojas

Aukštasis

Vytauto Didžiojo universitetas,

Mykolo Romerio universitetas

Magistras

52.

Šikšniutė Laima

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

53.

Šipavičienė Janina

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

54.

Šličienė Asta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

55.

Šližienė Julija Irena

Mokytoja

geografija, gamta ir žmogus

geografijos, biologijos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

56.

Šorienė Rasa

Mokytoja

chemija

chemijos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

57.

Švilpienė Rasa

Mokytoja

informacinės technologijos

informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

58.

Trušauskaitė Milda

Mokytoja

muzika

muzikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Lietuvos konservatorija

Magistras

Klaipėdos universitetas

59.

Vaičiuvienė Aldona

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

60.

Vaitkevičius Paulius

Mokytojas

šokis

Šokio mokytojas

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

61.

Viskontienė Raimunda

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokytoja

pradinis ugdymas

II vadybinė  kvalifikacinė kategorija

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

Magistras

Kauno technologijos universitetas

62.

Viskontienė Regina

Mokytoja

matematika

matematikos

mokytoja

metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

63.

Volskis Vilmantas

Mokytojas

muzika

muzikos mokytojas metodininkas

Aukštasis

Valstybinė konservatorija

64.

Zemdliauskaitė Rasa

Mokytoja

fizika

 

fizikos vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

65.

Zubienė Zita

Mokytoja

matematika

matematikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių  K.Preikšo pedagoginis institutas

66.

Zulumskytė-Trumpenskienė Rasa

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Magistras

67.

Žilinskienė Laimutė

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

 


Informacija atnaujinta: 2017-02-07, 10:29:06
« Atgal   Į viršų
  Susisiekite  
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt
  Kviečiame dalyvauti  
  Prisijungimas  
    Jūsų slaptažodis:
  Kalba  
  Kalendorius  
Rugpjūtis 2017
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31