Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti
Jūs esate čia: Struktūra ir kontaktai Darbuotojai
Spausdinti
  Darbuotojai  

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2017 - 2018  m. m.

Eilės

Nr.

Vardas, pavardė

Užimamos pareigos, dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas, baigtos mokymo įstaigos pavadinimas

1.

Alonderienė Loreta

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokytoja matematika

II vadybinė kategorija

matematikos vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitets

2.

Baltmiškienė  Janina

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

3.

Baltmiškytė Raimonda

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

4.

Bastienė Ada

Mokytoja

dailė,

technologijos

dailės ir technologijų vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

5.

Bernienė Loreta

Mokytoja

matematika

matematikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

6.

Bruzdeilinienė Aldona

Mokytoja

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

7.

Bušeckas Arvydas

Mokytojas

kūno kultūra

kūno kultūros mokytojas metodininkas

Aukštasis

LV Kūno kultūros institutas

8.

Butavičienė Nijolė

Mokytoja

prancūzų kalba, žmogaus sauga

prancūzų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V.Kapsuko universitetas

9.

Butrimaitė Esmiralda

Mokytoja

rusų kalba, geografija

rusų kalbos vyr. mokytoja

geografijos  vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

10.

Daniuk Eugenija

Mokytoja

rusų kalba

rusų kalbos mokytoja ekspertė

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

11.

Gerdauskytė Neringa

Psichologė

psichologė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

12.

Galinienė Šarūnė

Spec. pedagogė

Logopedė

spec. pedagogė

vyr. logopedė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

Klaipėdos universitetas

Magistras

13.

Genčiuvienė Eglė

Logopedė

vyr. logopedė

Aukštasis

Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas

14.

Gindulis Julius

Direktorius

 

Mokytojas

istorija

I vadybinė kvalifikacinė kategorija

istorijos vyr. mokytojas

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

15.

Gindulis Robertas

Mokytojas

itorija

istorijos vyr. mokytojas

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

16.

Gurauskienė Monika

Mokytoja

priadinis ugdymas

priadinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

17.

Jurgutienė Alberta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių  pedagoginis institutas

18.

Jurgutienė Irena

Klasės vadovė

rusų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

19.

Jurkienė Elvyra

Mokytoja

matematika

matematikos  mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

20.

Kauliuvienė

Veronika

Mokytoja

gamta ir žmogus, biologija

biologijos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

21.

Kiškienė Jūratė

Mokytoja

šokis

šokio vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

22.

Ketlerienė Aldona

Mokytoja

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

23.

Kniukštienė Janina

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

24.

Krasauskienė Neringa

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių universitetas

25.

Kruševičiūtė Aldona

Mokytoja

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

26.

Kutkevičienė Simona

Mokytoja

etika

etikos mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

27.

Lingys Juozas

Mokytojas

technologijos

technologijų mokytojas metodininkas

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

28.

Lukauskienė Jūratė

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

29.

Mackevičius Vaidas

Mokytojas

neformalusis švietimas

kūno kultūros mokytojas

Aukštasis

Lietuvos kūno kultūros institutas

30.

Marijošienė Raimonda

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

31.

Martusevičienė Sotera

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

32.

Merkienė Aurelija

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

33.

Meškauskienė Janina

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

34.

Meškauskienė Nijolė

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

35.

Mickuvienė Janina

Spec. pedagogė

vyr. spec. pedagogė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

36.

Mikaločius Paulius

Mokytojas

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytojas

Aukštasis neuniversitetinis

Vilniaus kolegija

37.

Narmontienė Virginija

Mokytoja

ekonomika, tikyba

ekonomikos ir tikybos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

Lietuvos Katechetikos centro aukštesnioji katechetų mokykla

38.

Navasaitienė Irena

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

39.

Petrauskas Gediminas

Mokytojas

kūno kultūra

kūno kultūros mokytojas metodininkas

Aukštasis

LV Kūno kultūros institutas

40.

Petrauskienė Violeta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių  K.Preikšo pedagoginis institutas

41.

Petrulienė Aldona

Mokytoja

rusų kalba

rusų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių  K.Preikšo pedagoginis institutas

42.

Pukelytė - Retkienė Rita

Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorė

muzikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Lietuvos muzikos akademija

43.

Raciuvienė Aiva

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

44.

Račinskienė Jūratė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

mokytoja

lietuvių kalba

III vadybinė kvalifikacinė kategorija

 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Lietuvos konservatorija

45.

Razma Mindaugas

Mokytojas

informacinės technologijos

 

informacinių technologijų vyr. mokytojas

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

 

46.

Sakutienė Asta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

47.

Stančienė Rita

Socialinė pedagogė

vyresnioji socialinė pedagogė

 

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

48.

Songailienė Vida

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

49.

Šaltmerienė Marija

Mokytoja

technologijos

technologijų mokytoja ekspertė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

50.

Šiaudvytis Albinas

Mokytojas

tikyba

tikybos mokytojas

Aukštasis

Vytauto Didžiojo universitetas,

Mykolo Romerio universitetas

Magistras

51.

Šikšniutė Laima

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

52.

Šipavičienė Janina

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

53.

Šličienė Asta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

54.

Šližienė Julija Irena

Mokytoja

geografija, gamta ir žmogus

geografijos, biologijos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

55.

Šorienė Rasa

Mokytoja

chemija

chemijos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

56.

Švilpienė Rasa

Mokytoja

informacinės technologijos

informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

57.

Taujanskienė Ingrida

Mokytoja

neformalusis švietimas

Neformaliojo švietimo dailės mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

58.

Trušauskaitė Milda

Mokytoja

muzika

muzikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Lietuvos konservatorija

Magistras

Klaipėdos universitetas

59.

Vaičiuvienė Aldona

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

60.

Vaitkevičius Paulius

Mokytojas

šokis

Šokio mokytojas

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

61.

Viskontienė Raimunda

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokytoja

pradinis ugdymas

I vadybinė  kvalifikacinė kategorija

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

Magistras

Kauno technologijos universitetas

62.

Volskis Vilmantas

Mokytojas

muzika

muzikos mokytojas metodininkas

Aukštasis

Valstybinė konservatorija

63.

Zemdliauskaitė Rasa

Mokytoja

fizika

 

fizikos vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

64.

Zubienė Zita

Mokytoja

matematika

matematikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių  K.Preikšo pedagoginis institutas

65.

Zulumskytė-Trumpenskienė Rasa

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Magistras

66.

Žilinskienė Laimutė

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas


Informacija atnaujinta: 2018-05-04, 14:46:29
« Atgal   Į viršų
  Susisiekite  
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt
  Kviečiame dalyvauti  
  Prisijungimas  
    Jūsų slaptažodis:
  Kalba  
  Kalendorius  
Gegužė 2018
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31