Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti
Jūs esate čia: Struktūra ir kontaktai Savivaldos institucijos Mokyklos taryba
Spausdinti
  Mokyklos taryba  

Mokyklos taryba yra aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Mokyklos tarybos funkcijos:
 • teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam ir ugdymo planams, Mokyklos nuostatams, darbo  tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Mokyklos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus Kretingos rajono savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • pasirenka Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą.

Taryba sudaroma iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų.

Mokyklos tarybos sudėtis:
Tėvų komiteto atstovai:
 • Ričardas Kašėta, mokyklos tarybos pirmininkas;
 • Reda Kasnauskė, mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja;
 • Andrius Neverauskas, narys;
 • Sandra Skersienė, narė;
 • Vytautė Bertašienė, narė;
 • Žibutė Besan, narė;
 • Laima Šnepetienė, narė.
Mokytojų atstovai:
 • Aiva Raciuvienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
 • Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
 • Zita Zubienė, matematikos mokytoja metodininkė, gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
 • Eglė Genčiuvienė, vyr. logopedė, pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė;
 • Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė, meninio, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
 • Jūratė Lukauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, 5-10 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.
Mokinių komiteto atstovai:
 • Kotryna Jonaitytė, 8c klasės mokinė;
 • Vita Mickutė, 8c klasės mokinė;
 • Austėja Strakšytė, 8c klasės mokinė;
 • Gvidas Medutis, 10a klasės mokinys;
 • Algimantė Paliukaitė, 10a klasės mokinė.
Bendruomenės atstovai:
 • Elvyra Jurkienė, darbuotojų profesinės organizacijos pirmininkė;
 • Antanas Gedminas, Kretingos seniūnas, bendruomenės atstovas;
 • Stanislovas Juknevičius, Kretingos miesto seniūnas, bendruomenės atstovas.

 


Informacija atnaujinta: 2017-10-16, 13:49:01
« Atgal   Į viršų
  Susisiekite  
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt
  Kviečiame dalyvauti  
  Prisijungimas  
    Jūsų slaptažodis:
  Kalba  
  Kalendorius  
Gegužė 2018
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31