Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti
Spausdinti
  Tvarkos  
 • Darbo apmokėjimo sistema
 • Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
 • Lygių galimybių politika
 • Darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
 • Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka
 • Mokinių elgesio normos
 • Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas
 • Mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas
 • Darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas
 • Vaikų sergančių lėtinėmis ligomis vaistų administravimo tvarka
 • Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
 • Informac.technoligijų komunikacijų diegimo tvarka
 • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 • Budinčios grupės tvarka
 • Darbuotojų skatinimo tvarka
 • Mokinių skatinimo  tvarka
 • Gabių ir talentingų mokinių ugdymo modelis
 • Kompiuterinės įrangos, kompiuterių tinklo, techninių priemonių, programinės įrangos naudojimo tvarkos aprašas
 • Mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, mokymo priemonėmis tvarka
 • Darbo tvarkos taisyklės
 • Mokyklinių autobusų naudojimo(-si) tvarka
 • Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarka
 • Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
 • Darbuotojų instruktavimo ir mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarka
 • Mokinių priėmimo ir išvykimo iš mokyklos, klasių komplektavimo tvarka
 • Mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas
 • Mokinių turizmo renginių, išvykų, ekskursijų organizavimo tvarkos
 • Atmintinė turizmo renginio vadovams
 • ,,Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas'', patvirtinta mokyklos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V1-131
 • ,,Ugdymo turinio planavimo, bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas", patvirtinta mokyklos direktoriaus 2012 m. birželio12 d. įsakymu Nr. V1-210
 • "Mokinių elgesio ir lankomumo kontrolės tvarkos aprašas"
 • ,,Mokyklos bendruomenės narių elgesio ir etikos normos", mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V1 – 155
 • Mokinių pasiekimų patikrinimo ir skirstymo į grupes pagal pasiekimų lygius tvarkos aprašas
 • Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
 • Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
 • Mokinių pasiekimų patikrinimo ir skirstymo į grupes pagal pasiekimų lygius tvarkos aprašas
 • Mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas
 • Socialinės veiklos organizavimo veiklos aprašas

 

 

 Informacija atnaujinta: 2017-12-06, 10:54:23
« Atgal   Į viršų
  Susisiekite  
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt
  Kviečiame dalyvauti  
  Prisijungimas  
    Jūsų slaptažodis:
  Kalba  
  Kalendorius  
Gegužė 2018
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31