Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Gražų rugsėjo rytą 3e ir 4e klasių mokiniai mokytis kitaip išvyko į Ventės ragą. Kelionė neprailgo, nes ne tik paplepėti, bet ir klausimus reikėjo persiskaityti. Užduotis lengvesniam žinių įsisavinimui paruošė mokytoja Reda Petrulienė ir būrelio „Gamtos draugai“ nariai. Ir ko tik nereikėjo sužinoti! Kur yra Ventės ragas, kas yra ornitologijos stotis, kokiu metų laiku žieduojami paukščiai ir pan.? Būtų buvę nelengva, bet labai pagelbėjo gidas. O gidas nepaprastas – šiais metais daugiausiai pasaulyje paukščių sužiedavęs V. Eigirdas. Mokiniams buvo galimybė paglostyti ir paleisti sužieduotus paukščiukus – zylę, kielę, svilikėlį. Grožėjomės vaizdu į Kuršių marias iš Švyturio. Apsilankėme muziejuje. Po tiek įspūdžių vis dar linksmi, su dainomis, grįžome namo.

 

Jurgita Kripienė

 

 

Vasaros prisiminimų dvelksmą keičia metas, kai kvepia obuoliais...

Trepsename į suolus krimsti mokslo derlių.

Nepersisotinkime, krimskime tik tiek, kiek reikia, kad prisijaukintume rugsėjį...

 

Sėkmingo starto!

 

Įgyvendinant sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą ,,Aktyvi mokykla" progimnazijoje organizuojama rytinė mankšta.

2021 09 10

Užaugot jau, berniukai ir mergaitės,
Ir nebesutelpa kuprinėje gyvenimo planai.
Seniai jau nuskalavo žalios laiko bangos
Naivias išdaigas ir laivus iš popieriaus
Nuplukdė jau seniai.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos ketvirtų klasių mokiniai atsisveikino su pradinių klasių mokytojomis ir su šypsenomis pasitiko vasarą. Šiais mokslo metais pradinio išsilavinimo pažymėjimai įteikti 136 ketvirtą klasę baigusiems mokiniams.
Išleistuvių metu ketvirtokus ir jų mokytojas sveikino trečiokai, tėveliai, progimnazijos direktorė ir direktorės pavaduotoja ugdymui – vaikams linkėjo drąsiai skleisti sparnus ir skristi į mokslo aukštumas. Ketvirtokai progimnazijos kieme pasodino pušeles ir po paskutinės pamokos išskubėjo pasitikti vasaros.

 

 

Įgyvendinant „Kokybės krepšelio“ projekto veiklas, praėjusiais mokslo metais (nuo sausio mėn.) progimnazijos 1-4 ir 5-8 klasių mokiniai dalyvavo konkurse „Super klasė“. Konkurso tikslas – skatinti mokinių asmeninę iniciatyvą, saviraišką ir gebėjimą kūrybiškai spręsti formalioje ir neformalioje aplinkoje iškylančias problemas, ugdyti pozityvias vertybines nuostatas: tvarkingumą, kruopštumą, savidrausmę, draugiškumą ir toleranciją. Konkurso „Super klasė“ dalyviai rungėsi tarpusavyje individualiai ir klasėmis siekdami kuo geresnių mokymosi rezultatų, dalyvaudami įvairiuose konkursuose ir olimpiadose, spręsdami iškilusias drausmės, savitvarkos problemas, aktyviai įsijungdami į progimnazijos gyvenimą.

Savęs pažinimas yra būtinas kiekvienam, norint pasiekti harmonijos su savimi ir supančia aplinka. Tik pažinęs save žmogus gali suvokti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, o šis suvokimas nukreips eiti tinkamu gyvenimo keliu.

Įgyvendinant projektą „Kokybės Krepšelis“ 2021 m. gegužės ir birželio mėnesiais Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos mokytojai dalyvavo 16 val. emocinio intelekto ugdymo mokymų programoje „Emocinio intelekto ugdymas bei mokytojo profesinis meistriškumas“.

Mokymų metu, atlikdami įvairias projekcinės metodikos užduotis, mokytojai tobulino socialines emocines kompetencijas, mokėsi pažinti save ir supančią aplinką. Mokytojai aktyviai dalyvavo diskusijose, užduočių pristatymuose ir jų interpretacijose. Tikimės, kad mokymuose dalyvavę mokytojai sėkmingai pritaikys įgytas žinias organizuodami klasės valandėles, tėvų susirinkimus, profesinėje veikloje bei asmeniniame gyvenime.

 

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 

SRF logo

Projektas „Aktyvi mokykla“

Veiklos planas

Projekto veiklų viešinimas 

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________