Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

   Šeštokai, dalyvaujantys projekte „Skaitykime kartu“, pradinukams surengė akciją „Būk signataras“. Akcijai ruoštis šeštokai pradėjo gerokai iš anksto. Visi pasiskirstė darbus. Vieni rinko žymių žmonių mintis apie Lietuvą, Tėvynę, kalbą, knygą. Kiti darė medinius stalo žaidimo kauliukus, treti patys sendino popierių ir rūpinosi, kaip pirmokams reikės paaiškinti sąvokas aktas, signataras, aforizmas. Besiruošdami akcijai, šeštokai sumanė, kad būtų smagu, jei pradinukai galėtų rašyti plunksna, kaip rašydavo žmonės senovėje.

 

 

Išsiaiškinome, kad bet kokio paukščio plunksnos tokiam tikslui netinka. Būtina, kad tai būtų vandens paukščio, geriausia – žąsies – plunksnos. Buvo sudėtinga, bet Aurimui pavyko tokių gauti. Vėliau žąsies plunksnų gavo ir Giedrė. Technologijų mokytojas Juozas Lingis pasirūpino, kad visos plunksnos tiktų mūsų sumanymui įgyvendinti. Mūsų akcija buvo sumanyta kaip žaidimas. Šeštokai pradinukams perskaitė skanduotę, kad visi gerai žinotų Vasario 16-osios akto signatarų pavardes, padovanojo tekstuką savo mažiesiems draugams. Paskui visi galėjo dalyvauti žaidime: pradinukai, išmetę kauliuką, turėjo raiškiai perskaityti atitinkamą aforizmą, o ištraukę juostelę su signataro pavarde, ją žąsies plunksna užrašyti ant specialiai sendinto popieriaus. Emocijų buvo daug ir kuo puikiausių! Pradinukai be galo patenkinti, kad jiems pirmą kartą teko rašyti tokiu neįprastu rašikliu. Vaikai norėjo rašyti ne tik signatarų pavardes, bet ir tokius visiems brangius žodžius: Lietuva, Tėvynė, Taika, Laisvė, Mama... Išlydėdami šeštokus, ketvirtokai prašė, kad vyresnieji draugai sugrįžtų, o šeštokai prašė išmokti signatarams atminti skirtą skanduotę, dalintis ja su visais, kad visų širdyse neišblėstų nei signatarų pavardės, nei jų darbai. Tai, mielieji skaitytojai, prašome ir Jus išmokti skanduotę su signatarų pavardėmis:

Basanavičius, Banaitis,
Du Šauliai ir Dovydaitis,
Kairys, Šernas, Malinauskas,
Klimas, Biržiška, Bizauskas.
Dar Smilgevičius, Staugaitis,
Ir Vileišis, Vailokaitis.
Atsiminkime Smetoną,
Narutavičių, Mironą
Ir Petrulį su Stulginskiu.
Signatarų nepamirškim.
Šeštokės Živilė ir Inesa

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

IKT kordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________