Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

  Kiekvienais metais tarptautinis Aplinkosauginio švietimo fondas įgalioja nacionalinį programos koordinatorių apdovanoti mokyklas, sėkmingai dirbančias aplinkosaugos srityje ir atitinkančias gamtosauginėms mokykloms keliamus reikalavimus, Žaliosiomis vėliavomis ir Gamtosauginės mokyklos pažymėjimais. Tai aukščiausias apdovanojimas už gamtosauginę veiklą. Ar mokykla yra verta Žaliosios vėliavos apdovanojimo, sprendžia Nacionalinė taryba.

  Džiugu, kad šiemet mūsų progimnazijai jau ketvirtą kartą įteikta Žalioji vėliava. Nuo 2015 m. Gamtosauginis ugdymas yra viena iš Marijono Daujoto progimnazijos veiklos krypčių, ugdomasis procesas orientuotas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatinančią mokyklos bendruomenės aktyvumą, ugdytinių kūrybiškumą. Nuveiktų darbų sąrašas ilgas, mokykla aktyviai dalyvauja įvairiose akcijose, konkursuose, konferencijose. Gamtosauginės programos veiklas progimnazijoje inicijuoja geografijos mokytoja metodininkė Julija Šližienė, į gamtosauginę veiklą aktyviai įsijungia visa mokyklos bendruomenė.

   Džiaugiamės tokiu įvertinimu ir esame pasiryžę toliau tęsti savo gamtosaugines veiklas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų.

Jaunųjų žurnalistų informacija

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt
IKT kordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt