Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PROGIMNAZIJA
INFORMACIJA MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO

 UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU:

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Progimnazija nuo kovo 30 d., pasibaigus pavasario (Šv. Velykų) atostogoms,  ugdymo procesą organizuos nuotoliniu būdu pagal dabartinį tvarkaraštį ir tokį pamokų laiką:

Pamoka

Pamokos laikas

1 pamoka

9.00–9.30

2 pamoka

9.40–10.10

3 pamoka

10.20–10.50

4 pamoka

11.00–11.30

5 pamoka

12.00–12.30

6 pamoka

12.40–13.10

7 pamoka

13.20–13.50

1-8 klasių mokinių vaizdo pamokų (bendravimo realiu laiku) tvarkaraštis

Pasikeitus situacijai informuosime. 

 

 

Nuotoliniam mokymui bus naudojamas elektroninis dienynas TAMO, elektroninės pratybos EMA arba EDUKA. Apie naudojamas priemones mokytojai informuos TAMO dienyne.

Informavimas ir savarankiškas mokymasis. Mokytojai TAMO dienyne užpildys pamokos temą, uždavinį ir savarankiškos veiklos šaltinius (vadovėlio, pratybų puslapį,  nuorodas į šaltinius, literatūrą, kt.) arba prisegs užduotis, metodinę medžiagą.

Konsultavimas ir pagalba. Mokytojai konsultuos mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) TAMO sistemoje arba naudojant kitas programas (pvz., socialinių tinklų uždaros grupės, Messenger, Viber ar kt.) nuo 14.00 val. iki 15.00 val.

Grįžtamasis ryšys ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą bus taikomas formuojamasis, diagnostinis ir kaupiamasis vertinimas. Mokytojai mokinių  pasiekimus ir pažangą fiksuos TAMO dienyne:  1–4 klasėse rašys komentarus,  5–8 klasėse – pažymius ir komentarus.

Mokiniui į TAMO dienyną mokytojai rašys pagyrimus/pastabas/komentarus, susijusius su užduočių atlikimu, neatlikimu. Jeigu mokinys be pateisinamos priežasties neatliks pateiktų užduočių, neatsiskaitys sutartu laiku, nereaguos į mokytojo pastabas/komentarus, jam gali būti rašomas nepatenkinamas įvertinimas.

Draudžiama vaizdo medžiagą įrašinėti, platinti neturint raštiško Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos sutikimo.

INFORMACIJA TĖVAMS (globėjams, rūpintojams):

 1. 1. Susipažinkite su Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu.
 2. 2. Neturintys Tamo.lt prisijungimo  duomenų  kreipiasi į savo klasės vadovą arba elektroninio dienyno   TAMO   administratorių   Mindaugą   Razmą   el.  paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;  tel. 8 698 12458. 
 1. 3. Jeigu Jūsų vaikas paliko knygas, užrašus Progimnazijoje, tai vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) gali ateiti  jų  pasiimti  iki 2020 m. kovo 30 d.  Progimnazija dirba darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
 2. 4. Padėkite savo vaikui susiplanuoti dienotvarkę ir motyvuokite jį atlikti paskirtas užduotis laiku.
 3. 5. Jei vaikas susirgo ar turi sveikatos sutrikimų, pirmąją ligos dieną informuokite klasės vadovą žinute elektroniniame dienyne TAMO arba telefonu.
 4. 6. Padidėjus elektroninių patyčių grėsmei, užtikrinkite saugų vaikų mokymąsi/elgesį/bendravimą internete.
 5. 7. Dėl pastebėtų ar vaiko patiriamų patyčių internete informuokite Progimnazijos socialines pedagoges Viliją Lupeikienę el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; tel. 8 612 31916; Ritą Stančienę el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;tel. 8 657 16 118 arba parašykite į  „Patyčių dėžutę“   https://www.daujotomokykla.lt/.
 6. 8. Dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių, streso) kreipkitės į Progimnazijos psichologę Renatą Jasevičienę, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; tel. 8 698 05596.
 7. 9. Saugokite savo šeimą, būkite kantrūs ir supratingi.

INFORMACIJA MOKINIAMS:

 1. 1. Jei neturi Tamo.lt prisijungimo duomenų, kreipkis į savo klasės vadovą arba elektroninio dienyno  TAMO   administratorių   Mindaugą  Razmą  el.  paštu   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;  tel. 8 698 12458.
 2. 2. Stebėk mokytojų, klasės vadovo nurodymus elektroniniame dienyne TAMO.
 3. 3. Susiplanuok mokymosi dienotvarkę.
 4. 4. Laikykis susitarimų su mokytojais ir stenkis laiku atlikti nurodytas užduotis.
 5. 5. Būk atsargus internete! Dėl pastebėtų ar patiriamų patyčių kreipkis į socialines pedagoges arba rašyk į „Patyčių dėžutę“ https://www.daujotomokykla.lt.
 6. 6. Jeigu neramu ir nori pasikalbėti, kreipkis į Progimnazijos psichologę, socialinę pedagogę, klasės vadovą.
 7. 7. Prašyk draugo, mamos, tėčio, sesers, brolio pagalbos.
 8. 8. Išnaudok galimybę mokytis namuose.
 9. 9. Saugok sveikatą, būk atsakingas ir sąmoningas.

KONSULTAVIMAS:

Jei Jums ar Jūsų vaikui kyla klausimų dėl mokymosi ar bendravimo nuotoliniu būdu  kreipkitės į:

1–4 klases kuruojančią direktoriaus pavaduotoją ugdymui Aureliją Jedenkienę; el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; tel. 8 657 16 116, socialinę pedagogę – Viliją Lupeikienę el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; tel. 8 612 31916; psichologę Renatą Jasevičienę, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; tel. 8 698 05596.

5–8 klases kuruojančias direktoriaus pavaduotojas ugdymui Loretą Alonderienę el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. 8 657 16119; Jūratę Račinskienę el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. 8 657 16117;  socialinę pedagogę Ritą Stančienę el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. 8 657 16118; psichologę Renatą Jasevičienę, el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; tel. 8 698 05596.

_____________________

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________