Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Kviečiame susipažinti su 5 klasių projektine-kūrybine veikla „LIETUVAI“. Šia veikla siekėme patirti pilietiškumą kaip kūrybinę veiklą etikos ir informacinių technologijų dalykų integracijoje. Mokiniai, etikos pamokose aptarė dorines vertybes MEILĖ IR PAGARBA TĖVYNEI, TIESA, ATSAKOMYBĖ, LAISVĖ, PASIAUKOJIMAS, TAUTIŠKUMAS bei svarbių Lietuvos valstybės datų prasmę. Pilietiškumui patirti buvo pasirinkta kūrybinė veikla – sukurti iliustraciją „LIETUVAI“. Siekta kūrybiniame procese panaudoti informacinių technologijų galimybes.

Sutarėme:

1. Iliustracijoje turi atsispindėti vienas ir daugiau Lietuvos valstybės simbolių: herbas, vytis, vėliava, himnas, Gedimino stulpai, konstitucija (paveikslėlis ar teksto dalis) ir palinkėjimai.

2. Taikyti įvairias kūrybines priemones: IT (kompiuterio programas, pvz.:, naudoti programą https://wordart.com), piešimas, koliažo metodas ir kiti meninės raiškos būdai.

Džiaugiamės, kad MEILĖ IR PAGARBA LIETUVAI penktų klasių mokiniams yra VERTYBĖ.

Nuoširdžiai sveikiname visą Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos bendruomenę su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

 

Indrė Kovalskė ir Rasa Švilpienė

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________