Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Vadovaujantis 2021 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 385 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 13.4 punktu ir atsižvelgiant į Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos 2021 m. gegužės 27 d. mokytojų susirinkimo protokolo Nr. 1 nutarimą, Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje nuo 2021 m. birželio 1 d. 5–8 klasių mokiniams ugdymas vykdomas mišriu būdu (profilaktinis tyrimas neatliekamas), užtikrinant operacijų vadovo numatytų sąlygų laikymosi .

Ugdymo organizavimo grafikas:

Klasės

Kontaktiniu būdu

Nuotoliniu būdu

5–6

2021 m. birželio 3–4 d.

2021 m. birželio 1–2 d.

2021 m. birželio 7–9 d.

2021 m. birželio 10–11 d.

2021 m. birželio 17–18 d.

2021 m. birželio 14–16, 21 d.

7–8

2021 m. birželio 1–2 d.

2021 m. birželio 3–4 d.

2021 m. birželio 10–11 d.

2021 m. birželio 7–9 d.

2021 m. birželio 14–15, 21 d.

2021 m. birželio 16–18 d.

 

5–8 klasių pamokų tvarkaraštis (kontaktinio ir nuotolinio)

Mokinių judėjimo krypčių žemėlapis

Mokymosi vieta

Mokinių maitinimo organizavimas

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai:
IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________