Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Vadovaujantis 2021 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 385 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 13.4 punktu ir atsižvelgiant į Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos 2021 m. gegužės 27 d. mokytojų susirinkimo protokolo Nr. 1 nutarimą, Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje nuo 2021 m. birželio 1 d. 5–8 klasių mokiniams ugdymas vykdomas mišriu būdu (profilaktinis tyrimas neatliekamas), užtikrinant operacijų vadovo numatytų sąlygų laikymosi .

Ugdymo organizavimo grafikas:

Klasės

Kontaktiniu būdu

Nuotoliniu būdu

5–6

2021 m. birželio 3–4 d.

2021 m. birželio 1–2 d.

2021 m. birželio 7–9 d.

2021 m. birželio 10–11 d.

2021 m. birželio 17–18 d.

2021 m. birželio 14–16, 21 d.

7–8

2021 m. birželio 1–2 d.

2021 m. birželio 3–4 d.

2021 m. birželio 10–11 d.

2021 m. birželio 7–9 d.

2021 m. birželio 14–15, 21 d.

2021 m. birželio 16–18 d.

 

5–8 klasių pamokų tvarkaraštis (kontaktinio ir nuotolinio)

Mokinių judėjimo krypčių žemėlapis

Mokymosi vieta

Mokinių maitinimo organizavimas

 

Forumas 2021 05 27

 

 

Nuo 2021 m. gegužės 10 d. Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje mokinių ugdymas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas organizuojamas:

  • 1–4 klasių mokinių, kurie mokosi mišriu būdu, derinant kasdienį ir nuotolinį mokymosi būdus 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2c, 2d, 2e, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c klasėse, nes sutikimą dalyvauti savanoriškame savikontrolės tyrime, atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus galimai Covid-19 ligai nustatyti, išreiškė daugiau nei 60 proc. klasės mokinių atstovų pagal įstatymą;
    1–4 klasių mokinių, kurie mokosi mišriu būdu, derinant kasdienį ir nuotolinį mokymosi būdus, tvarkaraštis

  • Mišriu būdu, derinant kasdienį ir nuotolinį mokymosi būdus, 5–8 klasių mokiniams, kuriems teikiamos priežiūros paslaugos ir sutikimą dalyvauti savanoriškame savikontrolės tyrime, atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus galimai Covid-19 ligai nustatyti, išreiškė mokinių atstovas pagal įstatymą.
 

Mokymosi vieta

Mokinių judėjimo krypčių žemėlapis

Mokinių maitinimas

Mokinių pavėžėjimas 

Tvarkaraščiai mokinių 

Tvarkaraščiai mokytojų 

Konsultacijų tvarkaraščiai

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija kartu su Kretingos rajono švietimo centru šalies mokytojus pakvietė į nuotolinę metodinę-praktinę konferenciją „Inovatyvi mokykla – mokausi ir dalinuosi“. Joje dalyvavo beveik 150 klausytojų, be konferencijos svečių, pranešimus parengė 15 Marijono Daujoto progimnazijos mokytojų. Tarptautinį statusą šiam renginiui suteikė viešnia iš Suomijos Sanni Hakkarainen, kuri, apžvelgdama Suomijos patirtį, pasidalino įžvalgomis – technologijos padeda ar trukdo siekti geresnių mokymosi rezultatų. 

Plačiau skaitykite 

2021 m. gegužės 12 d., 11.00 val., organizuojama konferencija „Inovatyvi mokykla – mokausi ir tobulėju". Konferencijos programa.

2021 05 12 001

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________