Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla

1609 m. Kretingoje įsteigta pirmoji parapinė mokykla. XIX amžiuje mokykla pertvarkyta į rusišką valdinę mokyklą, o 1915 metais – į lietuvišką pradžios mokyklą.

1937 m. pradėta statyti nauja pradžios mokykla. 1939 kovo mėnesį įvyko oficialus mokyklos atidarymas. Mokyklai vadovavo Stasys Juodikis. Antrasis pasaulinis karas mokyklos darbo nenutraukė.

Po karo Kretingos pradinė mokykla buvo didžiausia respublikoje, jai vadovavo Juozas Kazlauskas, vėliau – Petras Kaupas.

1971 m. mokykla reorganizuota į Kretingos aštuonmetę mokyklą, 1976 metais – į Kretingos 2-ąją vidurinę mokyklą, mokyklai vadovavo Algirdas Kecorius.

1979 m. buvo išleista pirmoji abiturientų laida.

1992–2011 metais mokyklai vadovo Gerardas Aleksas Trumpis.

1995 m. lapkričio 16 d. Kretingos rajono mero potvarkiu Nr. 369 Kretingos antroji vidurinė mokykla pavadinta Marijono Daujoto vardu.

2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuota į Kretingos Marijono Daujoto pagrindinę mokyklą.

2011–2018 metais mokyklai vadovavo Julius Gindulis.

2018 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo Marijono Daujoto progimnazija.

 

 

 

 

1610 metais Kretingoje buvo įkurta parapinė pradinė mokykla. XIX amžiuje mokykla pertvarkyta į rusišką valdinę mokyklą, o 1915 metais – į lietuvišką pradžios mokyklą.

1938 metais mokykla persikėlė į dabartinį pastatą Vilniaus gatvėje. Mokyklai vadovavo Stasys Juodikis.

Pokario metais Kretingos pradinė mokykla buvo didžiausia Lietuvoje, jai vadovavo Juozas Kazlauskas, vėliau – Petras Kaupas.

1971 metais mokykla reorganizuota į Kretingos 2-ąją aštuonmetę mokyklą, o 1976 metais – į Kretingos 2-ąją vidurinę mokyklą. Mokyklai vadovavo Algirdas Kecorius.

1979 metais išleista pirmoji abiturientų laida.

1992–2011 metais mokyklai vadovo Gerardas Aleksas Trumpis.

1995 metais lapkričio 16 dieną Kretingos mero potvarkiu Nr. 369 Kretingos 2-oji vidurinė mokykla pavadinta garsaus miškininko Marijono Daujoto vardu.Plačiau apie Marijoną Daujotą

Marijonui Daujotui atminti .ppt >>

Einant Marijono Daujoto takais .ppt >>

Marijonui Daujotui - 115 .ppt >>

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 

SRF logo

Projektas „Aktyvi mokykla“

Veiklos planas

Projekto veiklų viešinimas 

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________