Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Eil. Nr.
  Projekto/ programos pavadinimas
Projekto  trukmė
 

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Veiklos tobulinimo planas
Projekto veiklų viešinimas

 2020-2022 m.
 
Tarptautiniai, šalies, rajono projektai/programos:
1. 2016-2020
m.
2.  Tarptautinė Gamtosauginių mokyklų programa
2015-2021 m.
 3. „eTwinning“ 2012-2020 m.
4. Respublikinis projektas ,,Olimpinė karta"

2001-2021 m.

5.

2016-2021 m.

6. Nacionalinės švietimo agentūros vykdomas projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ – 2019-2020 m. m.  2019-2020 m. m.
7. Tarptautinės bibliotekų asociacijos projektas „Apsikeiskime skirtukais“ – 2019-2020 m. m.  2019-2020 m. m.
8. Tarptautinis projektas ,,Mažiau šiukšlių"

2015-2017 m.

9.
Respublikinis projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 2017-2018 m. m.
10.  Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektas 2015-2020 m.
11.  Jaunųjų policininkų mokyklėlė

2015-2016 m.

12.  Rajoninis projektas „Kretingos rajono istorinis kultūrinis paveldas“ 2016-2017 m.
13.  Asociacijos „Novi Homines“ projektas „Jaunimo sveikata ir gyvenimo džiaugsmas “ 2015-2016 m.
14.

 Respublikinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“

2015-2016
m. m.
15.  Respublikinis   projektas „Kuriu ir dalinuosi“ 2016 m.
16. Socializacijos programa „Atrask save“

Nuo 2012 m.

Tęstinis

17.

2012-2013 m.
18.

2012-2014 m.
19.
2012-2015 m.
20. Nacionalinis projektas ,,Auginkime vieni kitus" 2014 m.
21,
2012-2013 m.
22.
Kretingos muziejaus vykdomas projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis“
2012-2013 m.
23.
2012-2014 m.
24.
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomas projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“
2012-2013 m.
25.
2009-2012 m.
26.
2009-2012 m.
27.
2009-2012 m.
28.
2011–2012 m.
29.
2011 m.
30.
2011 m.
 
Mokyklos projektai (tęstiniai):
 
1.
Nuo 2010 m. Tęstinis

 
2.
Nuo 2003 m.
Tęstinis
 
3. Ekologinis projektas „Einame Marijono Daujoto takais“
Nuo 2004 m.  Tęstinis
4. ,,Ekonomikos ir verslumo ugdymas mokykloje: žingsnis į ateitį“
Nuo 2008 m.  Tęstinis
5.
Nuo 2004 m. Tęstinis
 
6.
„Savęs pažinimas, sveikata ir gyvenimo džiaugsmas”
2016 m.
7.
Nuo 2005 m.  Tęstinis
 
8.
Nuo 2001 m.
Tęstinis
 
9.
Nuo 2011 m. Tęstinis
 
Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________