Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

KAS YRA ŠVIETIMO PAGALBA PROGIMNAZIJOJE?

Tai specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, mokytojo padėjėjo, visuomenės sveikatos specialisto -  teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams,  švietimo teikėjams.

Komandinis konsultavimas - visi mokyklos specialistai vienu metu savo darbo laiką skiria tik konsultacijoms -   ketvirtadieniais 14.00-15.00 val.

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Padeda tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrina jo saugumą progimnazijoje: šalina priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti progimnazijos ar vengia tai daryti. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo). Teikia mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje. Kuria ir įgyvendina socializacijos programas.

Socialinė pedagogė Vilija Lupeikienė 211  kabinetas

Pirmadienis

7.45 – 15.45

Antradienis

7.45 – 15.45

Trečiadienis

7.45 – 15.45

Ketvirtadienis

7.45 – 15.45

Penktadienis

7.45 – 14.00

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

Socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė 219 kabinetas

Pirmadienis

7.30 – 14.00

Antradienis 7.30 – 14.00

Trečiadienis

7.30 – 14.00

Ketvirtadienis

7.30 – 13.00

Penktadienis

7.30 – 11.30

Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00

PSICHOLOGAS

Nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti, bendradarbiauja  su  tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais. Teikia rekomendacijas, konsultuoja. Padeda sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymosi procese.

Psichologė Renata Jasevičienė 102 kab.
 

Pirmadienis

8.00 – 17.00

Antradienis

8.00 – 17.00

Trečiadienis

8.00 – 17.00

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00

Penktadienis

8.00 – 14.00

 Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Teikia pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų.

Specialioji pedagogė, logopedė Šarūnė Galinienė 119 kab.

Pirmadienis

7.40 – 14.15

Antradienis 7.45 – 15.15

Trečiadienis

7.45 – 13.45

Ketvirtadienis

7.45 – 15.00

Penktadienis

7.45 – 13.30


Pietų pertrauka:
11.40 – 12.10

MOKYTOJO PADĖJĖJAS

Padeda mokiniui ar mokinių grupei orientuotis aplinkoje, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis, teikia teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitas paslaugas.

LOGOPEDAS

Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, teikia pagalbą tokių sutrikimų turintiems mokiniams.

Logopedė Eglė Genčiuvienė 118   kabinetas

Pirmadienis

10.55 – 15.35

Trečiadienis

8.00 – 15.05

Ketvirtadienis

8.00 – 15.45

Penktadienis

8.45 – 13.45

Pietų pertrauka: 11.40 – 12.10

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS

Padeda mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones susijusias su ligų ir traumų profilaktika; formuoja teisingą mokyklos bendruomenės požiūrį į sveikatą; užtikrina pirmosios medicininės pagalbos suteikimą.

Visuomenės sveikatos specialistė Valentina Bružienė 115 kabinetas

Pirmadienis

8.00 – 15.08

Antradienis

8.00 – 15.08

Trečiadienis

8.00 – 15.08

Ketvirtadienis

8.00 – 15.08

Penktadienis

8.00 – 15.08

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

 

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

IKT kordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________